موقعيت: خلخال، جاده هشت جين، سه راه هشتجين

نوع سنگ: تراورتن

بهرهبردار: شایان مرمریت شيراز

آدرس بهرهبردار: تهران، خيابان بهشتی، نرسيده به ميدان تختی، پلاک 232، طبقه3

تلفن: 021-88500911-13
021-88500911-13