مدیریت: جهان فرد

تولیدکننده: انواع سنگ‌های ســاختمانی (تراورتن، مرمریت) به صورت اسلب و تایل

 

 

 

 

وب سایت: www.lotus-stone.net
تلفن: 021-56232045-6
نمابر 021-56233179
آدرس دفتر مرکزی: تهــران- قــم، شــهرک صنعتــی شمس‌آباد، بلوار گلستان، گلشن 7، پلاک 15
تلفن همراه: واحد تولید و فراوری: 1085988-0912 و1142509 0912- مدیر بازرگانی: 5133500-0912 (علیرضا مصفی)
تهــران- قــم، شــهرک صنعتــی شمس‌آباد، بلوار گلستان، گلشن 7، پلاک 15
021-56232045-6