مدیریت: مهندس میراحمد سیدی

تولیدکننده: انواع لیفتراکهای دیزلی، دوگانه سوز (گازی بنزینی) برقی، جک پالت

آدرس ایمیل: info@samlifttruck.com
وب سایت: www.samlifttruck.com
تلفن: 0413-5236441 * 0413-5242507
نمابر 0413-5234780
آدرس دفتر مرکزی: آذربایجان شرقی، تبریز، خیابان مدرس (بهادری)، نرسیده به منصور، ساختمان سیمرغ، طبقه سوم، واحد10
آذربایجان شرقی، تبریز، خیابان مدرس (بهادری)، نرسیده به منصور، ساختمان سیمرغ، طبقه سوم، واحد10
0413-5236441 * 0413-5242507