مدیریت: میرافضل

توضیع کننده: مرمریت و تراورتن

آدرس ایمیل: mohsen.mirafzal@yahoo.com
تلفن: 021-77205648
آدرس دفتر مرکزی: تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، خیابان نیرو دریایی، بازار سنگ کهک، غرفه 23B
تلفن همراه: 0912-1452931
تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، خیابان نیرو دریایی، بازار سنگ کهک، غرفه 23B
021-77205648