مدیریت: آق ساقلو

تولیدکننده: تراورتن و مرمریت

تلفن: 021-56235606 , 021-56235206
نمابر 021-56235179
آدرس دفتر مرکزی: حسن‌آباد، فشافوییه، شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار گلستان، گلشن 3، پلاک 3
تلفن همراه: 0912-1004502
حسن‌آباد، فشافوییه، شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار گلستان، گلشن 3، پلاک 3
021-56235606 , 021-56235206