مدیریت: میرافضل

توزیع‌کننده: مرمریت و تراورتن

آدرس ایمیل: mohsen.mirafzal@yahoo.com
تلفن: 02177205648
آدرس دفتر مرکزی: تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، خیابان نیروی دریایی، بازار سنگ کهک، غرفه B23
تلفن همراه: 0912-1452931
تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، خیابان نیروی دریایی، بازار سنگ کهک، غرفه B23
02177205648