مارچوبه اردستان

مارچوبه اردستان

 موقعيت: 120 كيلومتری شمال شرق اصفهان و 7 كيلومتری غرب روستای نهوج

نوع سنگ: گرانيت