مدیریت: عبداله فتحی نژاد

تولیدکننده: انــواع ســنگهای تراورتن و

مرمریت

آدرس ایمیل: sales@mantle-group.com
وب سایت: www.mantle-group.com
تلفن: 021-88722906 , 0253-3443425-7
نمابر 021-88719202 , 0253-3443428
آدرس دفتر مرکزی: تهران، یوســف‌آباد، خیابان دوازدهم، پلاک28
آدرس کارخانه: جاده قدیم قم-کاشان، سه راهی کهک، روســتای لنگرود، نرسیده به پل روگذر راه آهن، کارخانه فرآوری ســنگ مانتل
تهران، یوســف‌آباد، خیابان دوازدهم، پلاک28
021-88722906 , 0253-3443425-7