مدیریت: مجید نوروزی

تولیدکننده: رزین‌های سنت پلاســت، رزین‌های سنگ آنتیک، رزین‌های ساخت سنگ مصنوعی، افزودنی‌های ساخت سنگ و موزائیک، چسب (بتن، کاشی)، فوق روان‌کننده‌های بتن، رزین‌های اپوکســی و پلی‌اورتــان، مــواد قالب‌گیری، عایق‌های نانو، بتونه‌های سنگ، رزین‌های ماستیک

آدرس ایمیل: noroozi606@gmail.com
تلفن: 021-55261237-8
نمابر 021-55289426
آدرس دفتر مرکزی: تهران، بزرگراه آیت‌اله سعیدی، کیلومتر 13 شاطره، ابتدای خیابان رجایی، سمت چپ، پلاک 2   آدرس دفتر: قلهک، خیابان دولت، نبش خیابان مطهری، ساختمان نگین، طبقه 3، واحد 17
تلفن همراه: 0912-1936576
تهران، بزرگراه آیت‌اله سعیدی، کیلومتر 13 شاطره، ابتدای خیابان رجایی، سمت چپ، پلاک 2   آدرس دفتر: قلهک، خیابان دولت، نبش خیابان مطهری، ساختمان نگین، طبقه 3، واحد 17
021-55261237-8