ماهان سنگ هرمس (Hermes)

ماهان سنگ هرمس (Hermes)

مدیریت: اسماعیلی

معدن تیرانا هرمس، معدن گلدن هرمس

آدرس ایمیل: info@hermesstone.com
وب سایت: www.hermesstone.com
تلفن: 021-56230041-2 , 021-56230041-2
نمابر 021-56230040 , 021-56230040
آدرس کارخانه: اتوبان تهران قم، شــهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار گلستان، گلشن1 / آدرس کارخانه2: اتوبان تهران قم، شــهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار گلستان، گلشن 6
اتوبان تهران قم، شــهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار گلستان، گلشن1 / آدرس کارخانه2: اتوبان تهران قم، شــهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار گلستان، گلشن 6
021-56230041-2 , 021-56230041-2