مدیریت: علیرضا اعتمادی

تولیدکننده: مرمریت کرم ماهان

تلفن: 34328884 -034 : 34269963 -034
نمابر 34327733 -034
آدرس دفتر مرکزی: کرمان، رفسنجان، خیابان شهید بهشتی، کوچه 1/38، پلاک 8، طبقه اول *کدپستی: 7713666832
آدرس کارخانه: کرمان، رفسنجان، شهرک صنعتی، جنب شرکت بل
آدرس معدن: آدرس معدن 1: کرمان، رفسنجان، فردوسیه، جاده سیریز * آدرس معدن مرمریت مشکی ماهان: کرمان، رفسنجان، جاده سید جلال‌الدین
تلفن همراه: 1400607 -0913 : 3932487 -0913
کرمان، رفسنجان، خیابان شهید بهشتی، کوچه 1/38، پلاک 8، طبقه اول * کدپستی: 7713666832
34328884 -034 : 34269963 -034