مدیریت: یداله مختاری

بورس انواع سنگهای تراورتن

تلفن: 02155065399
آدرس دفتر مرکزی: تهران، اتوبان بعثت، خیابان شهرزاد، 20 متری وفا، بازار سنگ اعلا، ورودی یک
تلفن همراه: 09128444725- * 09139317994
تهران، اتوبان بعثت، خیابان شهرزاد، 20 متری وفا، بازار سنگ اعلا، ورودی یک
02155065399