مدیریت: جورکش -پارسایی

تولیدکننده: تراورتن و مرمریت صادراتی

 

 

 

تلفن: 031-33809089
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 26، فرعی 26
تلفن همراه: 0913-1127236
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 26، فرعی 26
031-33809089