مدیریت: احمد قاسمی

آدرس دفتر مرکزی: قم، جاده کاشان، بعد از پل جمکران، بیست متری نارین (خلیج فارس115)
تلفن همراه: 0912-2511408 , 0912-1512165
قم، جاده کاشان، بعد از پل جمکران، بیست متری نارین (خلیج فارس115)
0912-2511408 , 0912-1512165