مجتمع سنگ مرکزی شیراز

مجتمع سنگ مرکزی شیراز

 مدیریت: دهقانیان

تولیدکننــده: مرمریــت گندمک شــیراز

(سابیده، تیشهای، بادبر، سندپلاست)

 

تلفن: 071-37758343
آدرس دفتر مرکزی: فارس، شــیراز، کیلومتر7 جاده سروســتان، 20 متری جنب کارخانه آرد آسیا
فارس، شــیراز، کیلومتر7 جاده سروســتان، 20 متری جنب کارخانه آرد آسیا
071-37758343