مجتمع سنگ میرزابیگی

مجتمع سنگ میرزابیگی

مدیریت: میرزابیگی

تولیدکننده: تراورتن، مرمریت

آدرس ایمیل: mahdieh@kavosh.net
وب سایت: www.mahdiehstone.com
تلفن: 086-43225947
نمابر 086-43229494
آدرس دفتر مرکزی: محلات، شــهرک صنعتی صدریه، اول جــاده آبگرم، صنایع ســنگ مهدیه و مهران سنگ
تلفن همراه: 0918-3660753 , 0918-3660752 , 0912-2876184
محلات، شــهرک صنعتی صدریه، اول جــاده آبگرم، صنایع ســنگ مهدیه و مهران سنگ
086-43225947