مجتمع سنگ ونوس اصفهان

مجتمع سنگ ونوس اصفهان

مدیریت: روح الهی

تولیدکننده: انواع تراورتن، مرمریت و گرانیت

آدرس ایمیل: info@venusgroup.ir
وب سایت: www.venusgroup.ir
تلفن: 031-33807300
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شــهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 26
تلفن همراه: 0913-1113682
اصفهان، شــهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 26