مجتمع سنگ پارسه

مجتمع سنگ پارسه

مدیریت: رضایی

توزیع کننده: انواع سنگهای ساختمانی

آدرس دفتر مرکزی: تهران، اتوبان بابایی، جنب پمپ گاز، بازار سنگ 55، خیابان اول، پلاک 77
آدرس کارخانه: محلات، شهرک صنعتی قلاور، خیابان سوم
تلفن همراه: 0912-7103816 * 0912-7784597
تهران، اتوبان بابایی، جنب پمپ گاز، بازار سنگ 55، خیابان اول، پلاک 77