مجتمع معادن ایرجی

 مجتمع معادن ایرجی

مدیریت: ایرجی

معدن مرمریت شمال کوه سیاه (کرم رویال

یزد)، معدن تراورتن پیمان ســنگ پارس،

معدن مرمریت آوادیس یزد

معدن مرمریت باغبان، معدن خاک نســوز

ولیعصر

 

 

 

 

آدرس ایمیل: iransaeedstone@gmail.com
تلفن: 035-32819165 ,44377712 -071 , 035-32819256 , 021-22814733-4
نمابر 021-26131603 , 071-44377744
آدرس دفتر مرکزی: تهران، اقدســیه، پایین تراز سه راه اقدســیه، نبش نارنجستان12، ساختمان 577، طبقه سوم، واحد6 شرقی
آدرس کارخانه: آباده، کیلومتر 12 جاده شیراز، مجتمع سنگ ایرجی
آدرس معدن:  معــدن تراورتــن: کیلومتر36 جاده ابرکوه- رامشه، معدن تراورتن، پیمان سنگ پارس (ایرجی) / آدرس معدن مرمریت: کیلومتر 36 جاده ابر کوه رامشه
تلفن همراه: همــراه بهره بردار: (حمید رضــا ایرجی) 5394550 0912, 4100028 0912-(پیمان ایرجی)
تهران، اقدســیه، پایین تراز سه راه اقدســیه، نبش نارنجستان12، ساختمان 577، طبقه سوم، واحد6 شرقی
035-32819165 ,44377712 -071 , 035-32819256 , 021-22814733-4