مجتمع معادن عبدالهی

مجتمع معادن عبدالهی

مدیریت: عبدالهی

تولیدکننده: تراورتن لیمویی و نارنجی وجدار آبگرم، تراورتن کرم روشن و درختی کولوس ماکو، مرمریت کرم روشن آغ داش

تلفن: 34270768 -044
آدرس دفتر مرکزی: ماکو، شهرستان شوط، خیابان شهید قندی، نرسیده به میدان شبانه‌روزی
تلفن همراه: 4622035 -0914
ماکو، شهرستان شوط، خیابان شهید قندی، نرسیده به میدان شبانه‌روزی
34270768 -044