مجتمع معادن گرانیت چاه زرد و خواجه دو چاهی چشمه

مجتمع معادن گرانیت چاه زرد و  خواجه دو چاهی چشمه

مدیریت: حسینپور

آدرس دفتر مرکزی: خراسان، بیرجند، خیابان غفاری، 25متری خیابان فرهنگ، پلاک 58
آدرس کارخانه: بیرجند، کیلومتر 12پلیس راه تهران- مشهد، سنگبری حسین‌پور
آدرس معدن: خراسان، بیرجند، شوش، مجتمع معادن گرانیت چاه زرد و خواجه دوچاهی چشمه
تلفن همراه: 1145721 -0912
خراسان، بیرجند، خیابان غفاری، 25متری خیابان فرهنگ، پلاک 58