مجیدیه صنایع سنگ

مجیدیه صنایع سنگ

مدیریت: رضا زاهدی

تولیدکننده: انواع سنگهای ساختمانی

تلفن: 021-22314964
آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان استاد حسن بنا شمالی، پائین تر از چهار راه پـرتوی، پلاک 530
تلفن همراه: 0912-1221609 * 0912-7609341
تهران، خیابان استاد حسن بنا شمالی، پائین تر از چهار راه پـرتوی، پلاک 530
021-22314964