مجید تراشکاری

مجید تراشکاری

مدیریت: مجید حاجهاشمی

تولیدکننده: سازنده انواع دستگاههای
سنگبری

آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، محمودآباد، خیابان 42، جنب سنگبری آفاق
تلفن همراه: 0913-3129445 * 0913-2179639
اصفهان، محمودآباد، خیابان 42، جنب سنگبری آفاق