مدیریت: سجاد عسگری

فروشنده: سنگ و آجرنما

آدرس ایمیل: majidata@gmail.com
تلفن: 021-523396-7
نمابر 021-52336570
آدرس دفتر مرکزی: فارس، لارستان، خیابان پاسداران، بین شهر جدید و قدیم
تلفن همراه: 0917-1814898 * 0917-7814898
فارس، لارستان، خیابان پاسداران، بین شهر جدید و قدیم
021-523396-7