مدیریت: محسن سیادتی مقدم

تهیه و توزیع: انواع ســــنگهای گرانیت،

تراورتن، مرمریت و انواع ســنگهای آنتیک

تلفن: تلفن: 2-6551880-0253
آدرس دفتر مرکزی: قم، میدان 72تن، جاده کوه سفید، نرسیده به زیر گذر، سمت راست
تلفن همراه: 5521603 -0912(مقدم) و 3533200-0912(اسماعیلیان)
قم، میدان 72تن، جاده کوه سفید، نرسیده به زیر گذر، سمت راست
تلفن: 2-6551880-0253