مدیریت: رضا حبیبی

تولیدکننده: تراورتن حاجیآباد، دره بخاری

آدرس ایمیل: mohammadieh_h22@yahoo.com
نمابر 086-43222435
آدرس دفتر مرکزی: محلات، قطب صنعتی صدریه، نبش میدان امام خمینی
تلفن همراه: 0918-1659076
محلات، قطب صنعتی صدریه، نبش میدان امام خمینی
0918-1659076