مدیریت: محمد شفیعی

تولیدکننده: مرمریت و تراورتن

تلفن: 025-33440006
آدرس دفتر مرکزی: قم، جاده کاشان، کیلومتر 12، سی متری اول
تلفن همراه: 0912-2534379 , 0912-1531355
قم، جاده کاشان، کیلومتر 12، سی متری اول
025-33440006