محمد جعفر پورمحسنی (بازرگانی)

محمد جعفر پورمحسنی (بازرگانی)

مدیریت: محمد جعفر پورمحسنی

صادرات سنگهای ساختمانی

آدرس ایمیل: info@jptstone.com
وب سایت: www.jptstone.com
تلفن: 021-22813740-8
نمابر 021-22284949
آدرس دفتر مرکزی: تهران، نیاوران، خیابان شهید امیدوار، کوچه دهم، پلاک7
تلفن همراه: 0912-3451339* 0912-1110270
تهران، نیاوران، خیابان شهید امیدوار، کوچه دهم، پلاک7
021-22813740-8