مدیریت: امیر بهمنی پور

تولیدکننده: تراورتن حاجیآباد

آدرس دفتر مرکزی: محلات، شهرک صنعتی ارقده، یاس غربی
تلفن همراه: 0918-8664942
محلات، شهرک صنعتی ارقده، یاس غربی
0918-8664942