محمد صنایع سنگ

محمد صنایع سنگ

مدیریت: میرزایی

تولیدکننده: انواع سنگهای ساختمانی و تزئینی

وب سایت: www.mohammadstone.com
تلفن: 021-22302535
آدرس دفتر مرکزی: آدرس دفتر مرکزی: تهران، بزرگراه رسالت، ابتدای خیابان بنیهاشم، پلاک
آدرس کارخانه: آدرس کارخانه: بومهن، گل خندان، کردنبرد، سنگبری میرزایی
تلفن همراه: 0912-3973280
آدرس دفتر مرکزی: تهران، بزرگراه رسالت، ابتدای خیابان بنیهاشم، پلاک
021-22302535