مدیریت: غلامحسین مختاری

 

 

نمابر 025-33443736 , 025-33443306
آدرس دفتر مرکزی: قم، جاده کاشان، بین 30 متری اول و دوم، 15متری اول، سنگبری مختاری
تلفن همراه: 0912-5515924
قم، جاده کاشان، بین 30 متری اول و دوم، 15متری اول، سنگبری مختاری
0912-5515924