مدیریت: مختاری

توزیع انواع سنگهای ساختمانی

تلفن: 02155063080
نمابر 02155063070
آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان فدائیان اسلام، چهارراه بعثت، بازار سنگ ایران، شماره 84
تهران، خیابان فدائیان اسلام، چهارراه بعثت، بازار سنگ ایران، شماره 84
02155063080