مدیریت: رضا حاجهاشمی

تولیدکننده: انواع ســنگهای ساختمانی

تلفن: 021-56233346 , 021-56232540
آدرس دفتر مرکزی: تهران، شــهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار نارنجستان، گلبرگ 1، قطعه 254 C، پلاک 18
تلفن همراه: 0912-1436103 و 4284019-0912
تهران، شــهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار نارنجستان، گلبرگ 1، قطعه 254 C، پلاک 18
021-56233346 , 021-56232540