مدیریت: عبداله یزدانی

تولیدکننده: تراورتن (درپوش، ساییده)

تلفن: 031-42524185 , 031-42524184
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی رضوانشهر، خیابان هفتم مرکزی
تلفن همراه: 0913-3334663 0913-3384439 , 0913-3314844
اصفهان، شهرک صنعتی رضوانشهر، خیابان هفتم مرکزی
031-42524185 , 031-42524184