مرمت کاران سنگ دیبا

مرمت کاران سنگ دیبا

(Sab Center)

مدیریت: فرج‌زاده

مرجع تخصصی مراقبت و ترمیم سنگ

آدرس ایمیل: info@sabcenter.com
وب سایت: www.sabcenter.com
نمابر 021-44221741
آدرس دفتر مرکزی: تهران، تقاطع اشرفی اصفهانی، مرزداران، روبروی بانک تجارت، شماره 237، واحد 2
تلفن همراه: 0912-1381894 : 0912-2109831
تهران، تقاطع اشرفی اصفهانی، مرزداران، روبروی بانک تجارت، شماره 237، واحد 2