مرمران استون

مرمران استون

مدیریت: دکتر اکبر زنگنه

آدرس ایمیل: info@marmaran.com
وب سایت: www.marmaran.com
تلفن: 1- 56235610 -021
نمابر 56235612 -021
آدرس دفتر مرکزی: شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار نارنجستان، گلبرگ3، پلاک1
تلفن همراه: 1208942 -0912
شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار نارنجستان، گلبرگ3، پلاک1
1- 56235610 -021