مدیریت: اکبر زنگنه

تولیدکننده: انواع مرمر

آدرس ایمیل: info@iranmarmar.com
وب سایت: www.marmaranstone.com
تلفن: 021-56235610-11
آدرس دفتر مرکزی: اتوبان تهران- قم، شــهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار نارنجستان، گلبرگ 3، پلاک 1، مرمران استون
تلفن همراه: 0912-1208942
اتوبان تهران- قم، شــهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار نارنجستان، گلبرگ 3، پلاک 1، مرمران استون
021-56235610-11