مرمریت درریز نیریز

مرمریت درریز نیریز

نوع سنگ: مرمریت

موقعیت: نیریز، کیلومتر 5 جاده سیرجان، جنب معدن احرار

تلفن همراه: 1319002 0917 : 7322407 0917 : 3304020 0917