مرمریت قم سنگبری

مرمریت قم سنگبری

مدیریت: شیاسی

تولیدکننده: انواع مرمریت (هرسین و…)

تلفن: 36550843 -025
آدرس دفتر مرکزی: قم، میدان 72تن، جاده سفید کوه، بعد از پل زیرگذر، روبروی سردخانه بهسرد
تلفن همراه: 0912-1520227 و 1532297-0912
قم، میدان 72تن، جاده سفید کوه، بعد از پل زیرگذر، روبروی سردخانه بهسرد
36550843 -025