مدیریت: محسن وفادار

استخراج و تولید سنگ مرمریت کاشمر (کوپ، اسلب، تایل)

وب سایت: www.vafadar-stone.ir
تلفن: 36652800 -051
آدرس کارخانه: مشهد، بزرگراه آسیایی، آزادی 113، کوچه اول سمت چپ، سنگبری وفادار
تلفن همراه: مدیر فروش1116616 0915 : 09153143945
36652800 -051