مرمرین تندیس

مرمرین تندیس

مدیریت: مطلبی

تولیدکننده: سنگهای مرمریت هرســین،

تراورتن در ابعاد مختلف

وب سایت: www.marmarin-tandis.ir
تلفن: 021-56232152
نمابر 021-56232151
آدرس دفتر مرکزی: شــهرک صنعتی شــمس‌آباد، بلوار گلستان، گلشن 7، پلاک 3
تلفن همراه: 0912-1065517:
شــهرک صنعتی شــمس‌آباد، بلوار گلستان، گلشن 7، پلاک 3
021-56232152