مرمرین سنگ کسری

 مرمرین سنگ کسری

مدیریت: باقر محمدی

تولیدکننده: انواع سنگ‌های مرمریت، تراورتن

 

 

آدرس ایمیل: info@kasrasang.com
وب سایت: www.kasrasang.com
تلفن: 0243-2221933-7
نمابر 0243-2221137
آدرس دفتر مرکزی: زنجان، شهرک صنعتی شماره 1، ابتدای خیابان یاوران 4
تلفن همراه: 0912-1416651
زنجان، شهرک صنعتی شماره 1، ابتدای خیابان یاوران 4
0243-2221933-7