مرمر سنگ آپادانا

مرمر سنگ آپادانا

 مدیریت: مهندس بهنام شیخیان

تولید و صادرات تخصصی انواع سنگ (مرمر، تراورتن، مرمریت، گرانیت) به صورت (کوپ، اسلب، تایل)

 

آدرس ایمیل: apadanaonyx@yahoo.com
تلفن: 031-33804656
نمابر 031-33808733
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابــان، 24 جنب مجتمع نعیم، شــرکت مرمر سنگ آپادانا
تلفن همراه: 0913-1143759
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابــان، 24 جنب مجتمع نعیم، شــرکت مرمر سنگ آپادانا
031-33804656