مرمر سنگ آپادانا

مرمر سنگ آپادانا

 مدیریت: مهندس بهنام شیخیان

تولید و صادرات تخصصی انواع سنگ (مرمر، تراورتن، مرمریت، گرانیت) به صورت (کوپ، اسلب، تایل)

آدرس ایمیل: apadanaonyx@yahoo.com
نمابر 33808733 -031
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 24، جنب مجتمع نعیم، شرکت مرمر سنگ آپادانا
تلفن همراه: 143759 -0913
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 24، جنب مجتمع نعیم، شرکت مرمر سنگ آپادانا