مدیریت: جعفری – فیضی

واردکننده و عرضه کننده مرمریت هرات و تراورتن

تلفن: 051-36582700
آدرس دفتر مرکزی: مشهد، بزرگراه آسیایی، آزادی 115، بعد از سه راه دوم
تلفن همراه: 0915-5502702 و 4248052-0915 (جعفری)
مشهد، بزرگراه آسیایی، آزادی 115، بعد از سه راه دوم
051-36582700