مرمر پرتقالی آبیار

مرمر پرتقالی آبیار

مدیریت: آبیار

تولیدکننده: انواع مرمر

تلفن: 4 -6654893 -0513
آدرس دفتر مرکزی: خراسان، مشهد، جاده سنتو، بزرگراه آسیایی، آزادی 113، نبش سه راه اول
تلفن همراه: 1140855 -0915
خراسان، مشهد، جاده سنتو، بزرگراه آسیایی، آزادی 113، نبش سه راه اول
4 -6654893 -0513