مروارید مرتضوی

مروارید مرتضوی

مدیریت: مرتضوی

تولیدکننده: انواع ســنگهای تراورتن

تلفن: 025-33440087
آدرس دفتر مرکزی: قم، کیلومتر ده جاده قدیم کاشــان، سی متری اول سنگبریها (امیرکبیر)
تلفن همراه: 0912-8545851 , 0912-7479437 , 0919-2945011-12
قم، کیلومتر ده جاده قدیم کاشــان، سی متری اول سنگبریها (امیرکبیر)
025-33440087