مدیریت: ملک زاده

تولیدکننده: انواع سنگهای ماربل و تراورتن

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 26

آدرس ایمیل: info@morvaridstone.com
وب سایت: www.morvaridstone.com
تلفن: 031-33807640 , 031-33807630 , 031-33803040 , امورمالی 03133800640
نمابر 031-33800630
تلفن همراه: 0913-1112025
031-33807640 , 031-33807630 , 031-33803040 , امورمالی 03133800640