مدیریت: حاج حسن رحیم پور

تولیدکننده: تراورتن

تلفن: 031-42522797
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی رضوانشهر، خیابان چهارم غربی
تلفن همراه: 0912-5930087 , 0912-3320056
اصفهان، شهرک صنعتی رضوانشهر، خیابان چهارم غربی
031-42522797