مدیریت: محمودی

تولیدکننده: انواع سنگهای ورقهای، کلوم، مالون و لاشه

آدرس دفتر مرکزی: تهران، یوســف‌آباد، کوچه 22، پلاک 43، واحد1
آدرس معدن: تهران، دماوند، جاده آبسرد به ایوانکی، بعد از روستای ساران
تهران، یوســف‌آباد، کوچه 22، پلاک 43، واحد1